Visste du att? Löjtnant

Löjtnant betyder ställföreträdare.

Visste du att:

Ordet löjtnant kommer från franskans ”lieu” som betyder ställe eller plats, och ”tenant” som betyder hålla – dvs ställföreträdare.

Comments are closed.