Visste du att? CINCUS

CINCUS blev COMINCH efter Pearl Harbor.

Visste du att:

US Fleet’s högsta organ var fram till andra världskriget Commander-in-Chief, US Fleet. Förkortningen CINCUS (uttalas ”sink us”) ändrades av förklarliga skäl efter japanernas anfall på Pearl Harbor. Det nya namnet blev COMINCH (”Commander-in-Chief”, US Navy).

Comments are closed.