Visste du att? UNFICYP

UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus)

Visste du att:

Inte mindre än 28 000 svenska soldater tjänstgjorde mellan 1964 och 1993 i FNs styrka UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus). Det är den största svenska insats som genomförts, i antalet soldater räknat. Totalt omkom 176 personer under UNFICYP, varav 17 svenskar.

Visste du att? CINCUS

CINCUS blev COMINCH efter Pearl Harbor.

Visste du att:

US Fleet’s högsta organ var fram till andra världskriget Commander-in-Chief, US Fleet. Förkortningen CINCUS (uttalas ”sink us”) ändrades av förklarliga skäl efter japanernas anfall på Pearl Harbor. Det nya namnet blev COMINCH (”Commander-in-Chief”, US Navy).