Välkommen till Gammelyxans butik!

Så gott som allt överskott från vår försäljning går till Gula Bandets kamratstöd, VRR (Veteranstöd Rapid Reaction) och andra projekt som gör livet lite lättare för veteraner som har det jobbigt efter hemkomst.

Gammelyxan rekommenderar:

Gammelyxan rekommenderar:
VRR är en ideell förening som samlar in och vidarebefordrar ekonomiskt stöd till svenska utlandsveteraner som hamnat i akuta ekonomiska problem.

Gammelyxan rekommenderar:

Gammelyxan rekommenderar:
Gula bandet marknadsför och säljer gula bandet till förmån för Sveriges veteraner och svensk personal i utlandstjänst.